ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

 

1. Βλάβες σε σκελετούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και οδηγίες αποκατάστασης. (Προβλήματα: στατικά, ωπλισμένου σκυροδέματος, σεισμού κλπ.).

2. Ελεγχος Θεμελιώσεων από Εδαφοτεχνική άποψη.

3. Ελεγχος Θεμάτων ΓΟΚ.

4. Οικοδομικές κακοτεχνίες και ελλείψεις, διαπιστώσεις σταδίου εργασιών κλπ.

5. Ελεγχος ξυλουργικών εργασιών.

6. Ελεγχος μαρμαροεπενδύσεων.

7. Ελεγχος αλουμινοκατασκευών – σιδηροκατασκευών οικοδομικών έργων.

8. Υγρασίες, υγρομόνωση, ηχομόνωση, θερμομόνωση.

9. Επιμετρήσεις εργασιών.

10. Ελεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

11. Ελεγχος ανελκυστήρων.

12. Ελεγχος κεντρικής θέρμανσης, κατάρτιση πινάκων δαπανών θέρμανσης.

13. Κλιματισμός – συστήματα ψύξης.

14. Εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπέδων και κτημάτων.

15. Ελεγχος ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

16. Μετρήσεις ακρίβειας.

17. Ελεγχος ύψους θορύβων, όχλησης και ρύπανσης από βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

18. Ελεγχος μηχανημάτων με ηλεκτρονικά μηχανήματα.

19. Ελεγχος συνθηκών εργατικών ατυχημάτων σε χώρους εργασίας.

20. Βλάβες και ατυχήματα από εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες.

21. Πυρασφάλεια – Πυρκαγιές.

22. Σιδηροκατασκευές μεγάλης κλίμακας.

23. Εργα αποχετεύσεως (Σχεδιασμός, διαβρώσεις υλικών, κακοτεχνίες κλπ.).

24. Εργα οδοποιίας (Θέματα χαράξεως, χωματουργικών κλπ.).

25. Ελεγχος και εκτιμήσεις παλαιότητας σε οδοποιητικά μηχανήματα και μηχανήματα τεχνικών έργων.

26. Ελεγχος αντιγραφής ευρεσιτεχνίας.

27. Ελεγχος διαβρώσεως επιφανειών και στοιχείων.

 

 

email

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://pragmatognomosynes.com/antikeimeno-pragmatognomosynhs/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.