Ανακοίνωση ΠΣΔΜΗ: Αποχή από τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

psdmh

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 21/5/2014
Αριθµ.Πρωτ.: 1084

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέµα: Αποχή από τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων εναντιώνεται στη διαδικασία εξετάσεων ανάδειξης Ενεργειακών Επιθεωρητών που αναµένεται να
ξεκινήσει τις επόµενες ηµέρες και καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από αυτήν.

Μία τέτοια διαδικασία ακυρώνει τους ακαδηµαϊκούς τίτλους και είναι η αρχή µίας διαδικασίας πιστοποιήσεων µε φορέα το ΤΕΕ, το οποίο µέσα στα πλαίσια προώθησης των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης των επαγγέλµατος, αναλαµβάνει τη διαδικασία υλοποίησης της πολιτικής αυτής, δηλαδή της αποσύνδεσης του διπλώµατος από την άσκηση του επαγγέλµατος. Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβαθµίζονται σε ένα απλό εισιτήριο για τη διαδικασία των επαγγελµατικών εξετάσεων του ΤΕΕ, χωρίς να έχουν καµία αξία.

Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σταδιακά στη δηµιουργία µίας µάζας φτηνού, ευέλικτου και χωρίς δικαιώµατα επιστηµονικού – τεχνικού προλεταριάτου µε µισθούς και αµοιβές πείνας.

Γι’ αυτό καλούµε τα Περιφερειακά Τµήµατα, τους Συλλόγους ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και όλο τον τεχνικό κόσµο να απέχουν από κάθε τέτοια διαδικασία
υποβάθµισης των σπουδών µας και να εναντιωθούν σε κάθε διαδικασία πιστοποίησης δια µέσου εξετάσεων.

Για το ∆.Σ. του Π.Σ.∆.Μ-Η

Ο Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Ο Γενικός Γραµµατέας: Ευσταθίου Αναστάσιος

 

email

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://pragmatognomosynes.com/anakoinosi-psdmh/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.